Pilates je sistem fizičkih vežbi koji je razvio Jozef Pilates (Joseph Pilates), u prvoj polovini 20. veka.

Pilates je profinjena forma vežbanja koja istovremeno razvija specifičnu mišićnu snagu kao i fleksibilnost mišića i zglobova, cime se postiže optimalna telesna uravnoteženost.

Pilates izdužuje i tonizira telo, utiče na elegantnu posturu, oslobađa stresa, doprinosi boljoj samokontroli i većem samopouzdanju.

Pilates je nazvao svoj metod "Kontrologija", što upućuje na način na koji ovaj metod ohrabruje ljude da koriste svoj um da bi "kontrolisali" svoje mišiće. Ovaj program koncentriše se na unutrašnje mišiće-držače koji su važni za održavanje tela u ravnoteži, a od suštinskog su značaja za podržavanje normalnog stanja kičmenog stuba. Posebno, Pilates vežbe podučavaju o svesnosti disanja i poravnavanju kičme, odnosno jačaju unutrašnje mišiće trupa, što je od velikog značaja za ublažavanje i predupređivanje (preventivu) bolova u leđima.

Pilates je stvorio, prema njegovom tvrđenju, metod za totalno unapređenje fizičke kondicije, koji podvlači važnost ispravnog:

  • poravnavanja,
  • centriranja,
  • koncentracije,
  • kontrole,
  • preciznosti,
  • disanja, i
  • "tečnih" pokreta (Pilatesovi principi),

što sve rezultuje u povećanju elastičnosti, snage, svesnosti sopstvenog tela, energije i poboljšane mentalne koncentracije.

Pilates je takođe dizajnirao pet glavnih delova jedinstvene opreme (rekvizita) za vežbanje za koju je tvrdio da treba da bude korišćena ako se žele postići bolji rezultati. Mada se ove dve komponente njegovog programa sada posmatraju kao odvojene, njegov metod je uvek podrazumevao kombinovanje obeju komponenti i rada na strunjači, a i vežbi sa rekvizitima. U oba oblika, međutim, "kuća moći" (abdomen, donja leđa i butine) je podržana i ojačana, što omogućava ostatku tela da se kreće slobodno.

Vežbači Pilatesa koriste njihovo sopstveno telo kao tegove za treniranje da bi izgradili (bildovali) snagu i elastičnost svojih mišića. Ovo je glavni cilj celog programa vežbi, dok intenzivni kardio-vaskularni treninzi nisu njime obuhvaćeni. Pilates danas primenjuju i mnogi fizio-terapeuti u rehabilitacionom procesu.

Pilates je jedan stari pristup pokretu re-edukacije koji je postao popularan na polju fitnesa i rehabilitacije. Pilates ambijent služi kao pomoćni ambijent koji optimizira sticanje pokretljivosti uz redukciju destruktivnih sila, što omogućava siguran napredak pojedincima i u njihovim svakodnevnim, mnogo izazovnijim i napornijim, aktivnostima. Pilatesovo fokusiranje na jačanje unutrašnjih mišića trupa i podsticanje svesti o načinu držanja svog tela postiže dobre rezultate posebno u ublažavanju i prevenciji bolova u leđima. Istraživanja i teoretski rad iz oblasti učenja motorikebiomehanike, i mišićno-skeletne psihologije potvrđuju fenomene koje su mnogi Pilatesovi vežbači u svome vežbanju već iskusili.

Pilates je već bio korišćen i u treningu plesača i mnogih profesionalnih sportista u cilju povećanja elastičnosti i fizičke snage.